Pedagogisk plattform

Förskolans uppdrag är bland annat att bedriva en trygg och god pedagogisk verksamhet för barn 1-5 år, att lägga grunden för ett livslångt lärande och att verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) är ett styrdokument för förskolan och är något som vi ska och förväntas följa – men VAD innebär det?

För att illustrera det mer konkret har personalen på Förskolan Laxen skapat en pedagogisk plattform som bottnar i pedagogiska utgångspunkter från vetenskaplig grund och forskning där vi fokuserat på fem grundstenar/pedagogiska ställningstaganden som är ledande i vår barnsyn.

Dessa grundstenar formar och påverkar vårt arbets- och förhållningssätt, dvs hur vi agerar och förhåller oss som pedagoger.

Vi använder oss av olika verktyg för att kunna arbeta enligt ovanstående.
Läs mer om vår pedagogiska plattform här.