Kontakt

Förskolan Laxen

Sköldmövägen 12
Telefon: 018-32 31 25.
Rektors kontorstid måndagar 13-15 samt onsdagar 13-16

E-post:
forskolanlaxen@hotmail.com (till personalen)
ordf@laxen.se (till ordförande)

För att kunna få en plats på Laxen ska ditt barn vara placerat i den kommunala barnomsorgskön, med Laxen som förstahandsval.

För anmälan till plats i barnomsorg eller för upplysningar om avgifter, placeringsregler etc. kontakta “Antagning för förskola” på Uppsala kommun, uppsala.se/skola-och-forskola, antagning.forskola@uppsala.se eller 0771-727001