Vid antagning av barn görs vårt urval enligt följande:

  1. Syskonförtur – syskon till barn som redan har plats på Laxen. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
  2. Ansökningsdatum – Längst kötid placeras i första hand.
  3. Geografisk närhet – Barn folkbokförda på en adress med kortast geografiska avstånd till förskolan.

Störst chans att få en plats är i augusti, men viss antagning kan också ske om tomma platser dyker upp under terminerna. Placeringar till terminsstart i augusti påbörjas fyra (4) månader före erbjudet startdatum. Vid eventuella tomma platser i övrigt sker placeringar löpande. Våra öppettider är 7-17.

För att vara garanterad en plats vid en annan förskola inom fyra månader, (om du inte skulle få plats hos oss inom den tiden) måste du även söka andra alternativ via ebarnungdom. 

Ansök om plats

Här kan ni ansöka om plats till vår förskola. Eftersom Laxen har ett eget kösystem, separat från kommunens, måste du själv göra en ansökan.
OBS! Notera att det inte går att ansöka om en plats till Laxen via den kommunala kön.

 

Ansök här