Tyra

Vi använder oss av förskoleappen Tyra sedan några år tillbaka – både vårdnadshavare och pedagoger är väldigt nöjda med den.
Via Tyra kan våra vårdnadshavare bland annat:
– få information om vad vi planerar på förskolan på både kort och lång sikt
– få veckobrev
– frånvaroanmäla sitt/sina barn
– följa barnen om dagarna via avdelningens egna blogg
– följa och läsa sitt/sina barns portfolio