Arbetssätt

Upplevelsernas förskola

På Laxen ser vi som vårt främsta mål att fylla barnens dagar med positiva upplevelser på allsidiga och varierade sätt. Det är tryggt, roligt, intressant och lärorikt att gå på Laxen.
Vi vill att alla barn ska använda och utveckla alla sinnen och därför använder vi oss mycket av de skapande ämnena.

· musik: vi spelar, sjunger och dansar tillsammans
· drama: barnen får prova olika roller när vi t ex dramatiserar sagor och sånger, personalen spelar teater för och med barnen
· rörelse: vi använder oss av dans, lekar, gymnastik och yoga
· skapande: barnen provar olika tekniker och material

Vi utgår från att varje barn är en unik och kompetent person med medfödda drivkrafter och kunskaper. Vi vuxna ska agera medupptäckare och erbjuda en stimulerande verksamhet som tilltalar barnets upptäckarlust och nyfikenhet. Just nu har vi fokus på:

· motorisk utveckling
· språklig utveckling
· social-emotionell utveckling
· grundläggande matematik

Vi utgår från dessa områden bland annat när vi planerar tvärgruppsaktiviteter och de öppna dagarna.

 

Sagopedagogik

Sedan 2011 har fler i arbetslaget utbildat sig till sagopedagoger i Sagokompaniets regi. Sagopedagogik är ett lekfullt och fantasifullt sätt att ta med barnen in i sagovärlden. Där får de uppleva sagor i olika former och i sagans värld kan allt hända!

 

Temaarbeten

På respektive avdelning använder vi oss av ett särskilt tema varje termin för att ha en röd tråd att relatera vår pedagogiska verksamhet till. Dessa teman kan variera en hel del och ni kan läsa mer i Sagoporten, Året runt och Larven.

 

Dokumentation & bekräftelse

Vi vet att det är viktigt att varje barn blir bekräftat och uppmärksammat och därför fyller dokumentation en viktig funktion på Laxen. Vi använder oss av förskoleappen Tyra där varje barn har en egen digital portfolio där bl a foton som visar barnets lärande och utveckling samlas. Foton och text till foton kopplas till förskolans läroplan.

Vi använder oss ofta av iPads för att dokumentera verksamheten. Fotografier och dokumentationer sätts kontinuerligt upp på förskolan: för att synliggöra barnen, för att visa vad vi gör på förskolan och för att visa hur olika projekt/moment utvecklas. I Tyra finns en blogg som visar vad som händer på förskolan.