Om Förskolan

Vår förskola Laxen drivs av en drygt 30 år gammal föräldraförening (bildades 1991). Vi är en liten förskola i vackra och naturnära Gamla Uppsala med hög personaltäthet där alla barn får synas.

Ett föräldrakooperativ kommer med många fördelar. Framförallt kan vi, genom att hjälpas åt föräldrar och personal, frigöra tid och ekonomiska medel till den pedagogiska verksamheten. Vår personal ges löpande fortbildning och innan ett barn ska skolas in gör en pedagog ett hälsa-på-besök för att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga redan innan första dagen.

Antalet barn varierar något från termin till termin. Idag har vi 34 barn, uppdelade mellan våra två åldersblandade (1-6 år) avdelningar Forellen och Regnbågen.

Vår ambitiösa och välutbildade personal arbetar för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet för barnen. Vi har cirka sex tjänster på 36 barn.

Våra öppettider är 07.00 till 17.00.