Kontakt

Förskolan Laxen
Sköldmövägen 12

E-post:
forskolan@laxen.se (till personalen)
ordf@laxen.se (till ordförande i styrelsen)

 

Förskolerektor Jenny Hedlund
Telefon: 018-32 31 25.
Rektors kontorstid måndagar 13-15 samt onsdagar 13-16

Ansök om plats hos oss

OBS! From den 6/3-2023 tillämpar vi Egen kö, vilket innebär att du som önskar en plats hos oss behöver ansöka om det här. Notera att det inte längre går att ansöka om en plats till Laxens förskola via den kommunala kön.

 

Läs mer och ansök här

 

För upplysningar om avgifter, placeringsregler etc. kontakta “Antagning för förskola” på Uppsala kommun, uppsala.se/skola-och-forskola, antagning.forskola@uppsala.se eller 0771-727001